Mezinárodní kongres o prevenci a léčbě srdečního selhání

Zpět na seznam kongresů
Zhlédnout
13.07.2023

Studie MONITOR-HF: implantovaný monitor hemodynamiky má smysl

Mezi významnými studiemi, jejichž závěry byly zveřejněny během pražského zasedání HFA, byla i studie MONITOR-HF. Ta se zaměřila na přínos senzoru snímajícího některé hemodynamické parametry…

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.
II.interní klinika – kardiologická LF UK a FN Olomouc

Co se kardiologové naučili během pandemie

Čeští odborníci na kongresu HFA připravili sekci, která se věnovala dopadům COVID-19 na kardiologii. Mohl byste zkusit shrnout, co z pandemie pro kardiologické pacienty vyplývá?…

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
místopředseda České kardiologické společnosti

Zhlédnout
13.07.2023
Zhlédnout
13.07.2023

Čeští odborníci připravili na kongresu HFA několik sekcí

Kongres Asociace srdečního selhání ESC se koná v Praze. Co to pro vás znamená, že kolegy, se kterými sdílíte odborný zájem, můžete přivítat tady?

prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D.
předseda České asociace srdečního selhání

Projekt PROFIT upřesní postavení ICD v prevenci náhlé srdeční smrti

Ve své prezentaci na letošním kongresu HFA jste se věnoval možnostem prevence náhlé srdeční smrti, především těm nefarmakologickým. Co je v této oblasti nového?

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.
I.interní klinika – kardiologická LF UK a FN Olomouc

Zhlédnout
13.07.2023
Zhlédnout
13.07.2023

U hypertrofické kardiomyopatie se po letech stagnace toho děje opravdu hodně

Vaším užším odborným zájmem je problematika hypertrofické kardiomyopatie. Co je zde nového, ať už jde o farmakoterapii nebo invazivní léčbu?

prof. Iacopo Olivotto
Careggi University Hospital, Florencie, Itálie

České registry u srdečního selhání potvrzují vysokou úroveň péče

Mezi relativně silné stránky české kardiologie patří práce s daty. Vy jste na kongresu HFA hovořila o českých registrech zaměřených na léčbu srdečního selhání. Mohla byste tyto databáze více přiblížit?…

MUDr. Monika Špinarová, MSc., Ph.D.
I.interní kardioangiologická klinika

Zhlédnout
13.07.2023
Zhlédnout
13.07.2023

Kdy je dobré pomyslet na srdeční sarkoidózu

Ve své prezentaci na kongresu HFA jste se věnoval sarkoidóze. Jako u jiných vzácných onemocněních, i zde je asi velkým problémem tyto nemocné vůbec najít. Jak u nich zkrátit cestu ke správné diagnóze?

prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.
I.interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha

Nový senzor pro monitoraci objemového přetížení

Na kongresu HFA jste prezentoval kasuistiku nemocného, u něhož byl použit nový senzor pro monitoraci objemového přetížení, umístěný ve vena cava. Mohl byste tento případ blíže popsat?

prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D.
předseda České asociace srdečního selhání

Zhlédnout
13.07.2023
Zhlédnout
13.07.2023

Prostor pro eCPR se stále zpřesňuje – i díky českým datům

Jedním z vedlejších a možná pozitivních efektů pandemie COVID-19 bylo, že vedla k rychlému rozvoji metod extrakorporální membránové oxygenace. V současnosti se rozvíjí využití…

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
I.interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

Co je nového u srdeční amyloidózy

Jedním z vašich užších odborných zájmů je srdeční amyloidóza, tomuto tématu jste se zde na kongresu HFA věnoval v několika prezentacích. Mohl byste zkusit shrnout, co je v této oblasti nového?

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
místopředseda České kardiologické společnosti

Zhlédnout
13.07.2023
Zhlédnout
13.07.2023

V problematice kardioonkologie musejí být aktivní i ambulantní specialisté

Přibývá pacientů, u nichž došlo k nějakému kardiologickému onemocnění v souvislosti s onkologickou léčbou. Na tuto populaci se zaměřuje relativně nová subspecializace kardioonkologie. Jak komunikace o této problematice funguje na evropské úrovni?…

prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
Interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Poškození myokardu po COVID-19 je podmíněno spíše cytokinovou bouří než myokarditidou

Jedním z témat, která se prolínala kongresem HFA, byly i dozvuky epidemie COVID-19. Vy jste se zabýval dopadem akutní infekce COVID 19 na srdeční sval. Co tom dnes víme?…

prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
I.interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno

Zhlédnout
13.07.2023
Zhlédnout
13.07.2023

Evidence pro ECMO u kardiogenního šoku se rychle zlepšuje

V souvislosti s pandemií COVID-19 došlo k mimořádně rychlému vývoji extrakorporální membránové oxygenace. Rozvíjí se i využití ECMO u kardiogenního šoku. Kdy nemocný z této invazivní léčby profituje?

prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
předseda České kardiologické společnosti

Jsme pyšní na to, že je kongres HFA v Praze

Jaký je to pocit, přivítat v Praze kolegy, se kterými se setkáváte na těch nejvýznamnějších odborných akcích a nyní je vidíme, jak přijíždějí tramvají od libeňského nádraží do pražského kongresového centra?

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
místopředseda České kardiologické společnosti

Zhlédnout
13.07.2023